Hoofdstukken

Het kookproces voor organisatieveranderingen bestaat uit drie verschillende fasen:

1. het begrijpen van het werkelijke probleem
2. het zoeken van potentiële oplossingen
3. het kiezen van de best passende interventies, plus het bepalen van de juiste volgorde ervan.

Deel 1 – De uitdaging
  • Hoofdstuk 2 Herken de veranderuitdagingen
  • Hoofdstuk 3 Duiden van de veranderuitdagingen
Deel 2 – Omgaan met de uitdaging
  • Hoofdstuk 4 Confrontatie met de werkelijkheid
  • Hoofdstuk 5 Het menselijk aspect, de cruciale uitdaging
  • Hoofdstuk 6 Fit worden voor de veranderuitdaging
Deel 3 – Van probleem naar oplossing
  • Hoofdstuk 7 De praktijk
  • Hoofdstuk 8 The proof of the pudding is in the eating