Waarom een “kookboek”

Onze samenleving, wijzelf, organisaties, bedrijven, teams lijken in een voortdurende staat van turbulentie te verkeren. De veranderingen, grote, kleine, middelgrote buitelen over elkaar heen. Alsof de beweging van verandering de enige constante factor is. In die versnellende context zien wij heel veel organisatieveranderingen zonder het beoogde resultaat eindigen. Juist daarom hebben we dit boek geschreven. Een soort kookboek met recepten voor het omgaan met deze toenemende en afwisselende veranderuitdagingen. In plaats van nieuwe methodes introduceren, komen we met recepten van bestaande methoden, waarbij bewust ruimte is gelaten voor eigen inbreng van verandermethoden.

Kookboek voor bewuste verandering

Hoe je die verschillende ingrediënten gebruikt, daarover gaat dit boek.

Wij willen je helpen om tot de juiste veranderaanpak te komen, om vervolgens in de juiste verandervolgorde een succesvolle verandering te realiseren.

Dit boek helpt je met:

  • de veranderende context waarbinnen de organisatie acteert, zo goed mogelijk te kunnen duiden.
  •  in die goed geduide context, de werkelijke veranderuitdaging te definiëren.
  • de juiste veranderaanpak te kiezen, met een primaire focus op organisatiecultuur, leiderschap, de te volgen veranderstrategie.
  •   de juiste volgorde om de veranderuitdaging aan te pakken.

Op naar een smakelijke verandering mét blijvend resultaat!

Emőke
Otte-Pieter
Toon